Đồn Cao là tên mà người dân nơi đây gọi cho ngọn núi cao nằm giữa thung lũng Đồng Văn

Đồn Cao là tên mà người dân nơi đây gọi cho ngọn núi cao nằm giữa thung lũng Đồng Văn

Đồn Cao là tên mà người dân nơi đây gọi cho ngọn núi cao nằm giữa thung lũng Đồng Văn

Đồn Cao là tên mà người dân nơi đây gọi cho ngọn núi cao nằm giữa thung lũng Đồng Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *