Bảng giá thuê xe du lịch 4 chỗ tại Hà Nội

Đơn vị: VND

Lịch trình Đơn giá
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày 800.000
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày 900.000
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.000.000
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày 1.100.000
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày 5.500/km
Giá thuê xe 4 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến 550.000

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 4 CHỖ ĐI MỘT SỐ TUYẾN

Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đồng Kỵ 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Bát Tràng 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Bà Chúa Kho 943,745
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Tây Phương 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Chùa Trăm Gian 1,146,434
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây 999,024
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Đồng Mô 1,072,729
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Xuân Mai 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Bút Tháp 925,319
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Đồ sơn 1,377,964
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Ninh bình 1,289,839
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hải phòng 1,289,839
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hạ long 1,818,593
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Uông bí 1,289,839
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Quất lâm 1,466,090
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Vinh 1,642,341
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hải dương 1,164,861
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hà nam 1,128,008
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp 943,745
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Bút Tháp – Đông Hồ 999,024
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đông Hồ 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Tam Đảo 1,164,861
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Đậu (Thường Tín) 925,319
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Trăm gian 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Hương 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội-Nội bài 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội- Nội bài  & thăm 01 vòng thành phố 1,017,450
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Cổ loa – Hà nội 906,893
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái 1,128,008
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội 1,072,729
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Ninh 943,745
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Giang 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Chi Lăng 1,045,090
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Lạng Sơn 1,730,467
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày 925,319
Cho thuê xe 4 chỗ Lạng Sơn – Đồng Đăng – Lạng Sơn 870,040
Cho thuê xe 4 chỗ Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ Đồng Đăng – Hữu Nghị Quan 814,762
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Thái Nguyên 1,201,713
Cho thuê xe 4 chỗ Thái Nguyên – Hồ Núi Cốc 860,827
Cho thuê xe 4 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ Bắc Cạn – Hồ Ba Bể 971,385
Cho thuê xe 4 chỗ Bắc Cạn – Phủ Thông 870,040
Cho thuê xe 4 chỗ Phủ  Thông  – Chợ Rã – Hồ Ba Bể 925,319
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng  – Bắc Cạn 1,072,729
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày 1,333,902
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng – Phủ Thông 1,035,877
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng – Hồ Ba Bể 1,128,008
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Cao Bằng 3,052,351
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình 1,164,861
Cho thuê xe 4 chỗ Hoà Bình – Lòng hồ sông Đà – Hoà Bình 851,614
Cho thuê xe 4 chỗ Hoà Bình – Làng Mường Dao – Hoà Bình 870,040
Cho thuê xe 4 chỗ Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình 1,128,008
Cho thuê xe 4 chỗ Hoà Bình – Ninh Bình 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – Ninh Bình – HN 2,611,723
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội 3,404,854
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – H. Nội 1,774,530
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Mộc Châu 2,347,346
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La 3,316,728
Cho thuê xe 4 chỗ Sơn La – Điện Biên 1,164,861
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo 2,215,158
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên 2,567,660
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ Điện Biên – Tây Trang – Điện Biên 943,745
Cho thuê xe 4 chỗ Điện Biên – Lai Châu 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo – Lai Châu 2,655,786
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng – Thác Bản Gốc – cao Bằng 1,201,713
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng – Pác Bó – Cao Bằng 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng – Trà Lĩnh (Biên giới ) – Cao Bằng 999,024
Cho thuê xe 4 chỗ Cao Bằng – Lạng Sơn 1,091,156
Cho thuê xe 4 chỗ Yên Bái – Tuyên Quang 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Tuyên Quang 1,128,008
Cho thuê xe 4 chỗ Thái Nguyên – Tuyên Quang – Hà Giang 1,333,902
Cho thuê xe 4 chỗ Tuyên Quang – Hà Giang 1,109,582
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Phúc Yên 1,035,877
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Vĩnh Yên 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Việt Trì 1,164,861
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Đền Hùng 1,201,713
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Phú Thọ 1,289,839
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Yên Bái 1,994,844
Cho thuê xe 4 chỗ Yên Bái  – Lào Cai 1,128,008
Cho thuê xe 4 chỗ Yên Bái – Thái Nguyên 1,091,156
Cho thuê xe 4 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai 3,404,854
Cho thuê xe 4 chỗ Lào Cai – Sa Pa – Lào cai 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Sa Pa 3,757,356
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Bắc Hà 906,893
Cho thuê xe 4 chỗ Lào Cai – Hà Giang 1,289,839
Cho thuê xe 4 chỗ Lai Châu – Sa Pa 1,164,861
Cho thuê xe 4 chỗ Lai Châu – Sa Pa – Lào Cai 1,333,902
Cho thuê xe 4 chỗ Lai Châu – Tuần Giáo – Điện Biên 1,201,713
Cho thuê xe 4 chỗ Lai Châu – Điện Biên (Qua quốc Lộ 12) 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Phủ Lý 1,017,450
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Nam Định 1,201,713
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ – Nam Định 870,040
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh – Nam Định 833,188
Cho thuê xe 4 chỗ Nam Định – Hải Phòng 999,024
Cho thuê xe 4 chỗ Nam Định – Chùa Keo – Nam Định 925,319
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Ninh Bình 1,017,450
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động 906,893
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Động – Phát Diệm 1,598,278
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Đông – Đinh Lê 1,333,902
Cho thuê xe 4 chỗ Ninh Bình – Phát Diệm – Ninh Bình 906,893
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Thăm rừng Cúc Phương 1,774,530
Cho thuê xe 4 chỗ Ninh Bình – Cúc Phương 925,319
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Nho Quan 1,289,839
Cho thuê xe 4 chỗ Ninh Bình – Nho Quan – Hoà Bình 1,054,303
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Thanh Hoá 1,109,582
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá ) 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá ) 962,172
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Vinh 3,052,351
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh ) 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh ) 888,467
Cho thuê xe 4 chỗ Vinh – Đồng Hới 1,245,776
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới ) 1,017,450
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới ) 851,614
Cho thuê xe 4 chỗ Đồng Hới – Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới 980,598
Cho thuê xe 4 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới ) 1,091,156
Cho thuê xe 4 chỗ Đồng Hới – Đông Hà 908,735
Cho thuê xe 4 chỗ Đông Hà – Huế 962,172
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội -Thanh Hoá 1,554,216
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Sầm sơn 1,994,844
Cho thuê xe 4 chỗ từ Hà Nội đi Cửa lò 3,757,356

Ghi chú:
– Giá trên đã bao gồm xăng dầu, cầu phà, bến bãi và lương lái xe.
– Chưa bao gồm thuế VAT 10%.
– Áp dụng cho 2 chiều đi và về.
– Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm và giá xăng dầu thị trường.
– Giá trên chưa bao gồm: ăn nghỉ của lái xe (Nếu lái xe tự túc tính thêm 300.000đ), phí lưu đêm (nếu đi tỉnh và lưu đêm ở lại), chi phí phát sinh (nếu có) và Thuế VAT 10%.

Quý khách có thể đặt xe bằng các phương thức sau:
– Ký hợp đồng tại địa chỉ khách hàng
– Ký hợp đồng qua Email: [email protected]
– Ký hợp đồng tại địa chỉ Công Ty Du Lịch HaiAnhTour

Liên hệ:
Mọi thông tin chi tiết xin gọi về phòng điều hành để được tư vấn và báo giá nhanh nhất, chính xác nhất theo hành trình mà Quý khách có nhu cầu.
Điện thoại: 04.37680161
Điện thoại di động: 0915.000.8980913.61.1979
Địa chỉ: Số 20, nghách 2, ngõ 83, Nguyễn Khang, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.
VPGD: Căn hộ 2901, Tòa Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin chân thành cảm ơn và rất mong được sự hợp tác!

Để đảm bảo tốt nhất nhu cầu thuê xe của Quý khách, chúng tôi có các dòng xe và chủng loại xe cho thuê như sau:

– Cho thuê xe 4 chỗ: Toyota Camry, Toyota Vios, Toyota Altis, Honda Civic, Deawoo Lacetti, Deawoo Gentra, Nissan Sunny, Mazda 3s
– Cho thuê xe 7 chỗ: Toyota Fotuner, Toyota Innova G, Ford Everest, Isuzu HiLander, Huyndai Santafe, Toyota Land Cruiser
– Cho thuê xe 16 chỗ: Ford Transit, Mercedes Sprinter, Toyota Hiace
– Cho thuê xe 29 chỗ: Hyundai County, Isuzu Samco
– Cho thuê xe 35 chỗ: Huyndai Aero Town
– Cho thuê xe 45 chỗ: Hyundai Aero Hi Class, Hyundai Aero Space, Hyundai Universe
– Đặc Biệt chúng tôi còn cho thuê các loại xe VIP : Limosin 3 khoang, Bentley F.Spur V12, Mercerdes S500, Mercerdes E300, Mercerdes E280, Mercerdes E240, Mercerdes C200, Toyota Camry 3.5Q – 2.4G

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *