Bảng giá thuê xe du lịch 7 chỗ tại Hà Nội

Đơn vị: VND

Lịch trìnhĐơn giá
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày900.000
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày1.000.000
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày1.100.000
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày1.200.000
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày6.000/km
Giá thuê xe 7 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến600.000

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 7 CHỖ ĐI MỘT SỐ TUYẾN

Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đồng Kỵ998,100
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Bát Tràng1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Bà Chúa Kho1,060,200
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Tây Phương1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Chùa Trăm Gian1,287,900
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây1,122,300
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Đồng Mô1,205,100
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Xuân Mai1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Bút Tháp1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Đồ sơn1,548,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Ninh bình1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hải phòng1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hạ long2,043,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Uông bí1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Quất lâm1,647,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Vinh1,845,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hải dương1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hà nam1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp1,060,200
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Bút Tháp – Đông Hồ1,122,300
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đông Hồ1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Tam Đảo1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Đậu (Thường Tín)1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Trăm gian998,100
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Hương1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội-Nội bài1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội- Nội bài  & thăm 01 vòng thành phố1,143,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Cổ loa – Hà nội1,018,800
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội1,205,100
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Ninh1,060,200
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Giang1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Chi Lăng1,174,050
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Lạng Sơn1,944,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ Lạng Sơn – Đồng Đăng – Lạng Sơn977,400
Cho thuê xe 7 chỗ Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Đồng Đăng – Hữu Nghị Quan915,300
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Thái Nguyên1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thái Nguyên – Hồ Núi Cốc967,050
Cho thuê xe 7 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Bắc Cạn – Hồ Ba Bể1,091,250
Cho thuê xe 7 chỗ Bắc Cạn – Phủ Thông977,400
Cho thuê xe 7 chỗ Phủ  Thông  – Chợ Rã – Hồ Ba Bể1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng  – Bắc Cạn1,205,100
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày1,498,500
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng – Phủ Thông1,163,700
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng – Hồ Ba Bể1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Cao Bằng3,429,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hoà Bình – Lòng hồ sông Đà – Hoà Bình956,700
Cho thuê xe 7 chỗ Hoà Bình – Làng Mường Dao – Hoà Bình977,400
Cho thuê xe 7 chỗ Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ Hoà Bình – Ninh Bình1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – Ninh Bình – HN2,934,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội3,825,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – H. Nội1,993,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Mộc Châu2,637,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La3,726,000
Cho thuê xe 7 chỗ Sơn La – Điện Biên1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo2,488,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên2,884,500
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Điện Biên – Tây Trang – Điện Biên1,060,200
Cho thuê xe 7 chỗ Điện Biên – Lai Châu1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo – Lai Châu2,983,500
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng – Thác Bản Gốc – cao Bằng1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng – Pác Bó – Cao Bằng1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng – Trà Lĩnh (Biên giới ) – Cao Bằng1,122,300
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng – Lạng Sơn1,225,800
Cho thuê xe 7 chỗ Yên Bái – Tuyên Quang1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Tuyên Quang1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ Thái Nguyên – Tuyên Quang – Hà Giang1,498,500
Cho thuê xe 7 chỗ Tuyên Quang – Hà Giang1,246,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Phúc Yên1,163,700
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Vĩnh Yên1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Việt Trì1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Đền Hùng1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Phú Thọ1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Yên Bái2,241,000
Cho thuê xe 7 chỗ Yên Bái  – Lào Cai1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ Yên Bái – Thái Nguyên1,225,800
Cho thuê xe 7 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai3,825,000
Cho thuê xe 7 chỗ Lào Cai – Sa Pa – Lào cai1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Sa Pa4,221,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Bắc Hà1,018,800
Cho thuê xe 7 chỗ Lào Cai – Hà Giang1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ Lai Châu – Sa Pa1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ Lai Châu – Sa Pa – Lào Cai1,498,500
Cho thuê xe 7 chỗ Lai Châu – Tuần Giáo – Điện Biên1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Lai Châu – Điện Biên (Qua quốc Lộ 12)1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Phủ Lý1,143,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Nam Định1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ – Nam Định977,400
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh – Nam Định936,000
Cho thuê xe 7 chỗ Nam Định – Hải Phòng1,122,300
Cho thuê xe 7 chỗ Nam Định – Chùa Keo – Nam Định1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Ninh Bình1,143,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động1,018,800
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Động – Phát Diệm1,795,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Đông – Đinh Lê1,498,500
Cho thuê xe 7 chỗ Ninh Bình – Phát Diệm – Ninh Bình1,018,800
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Thăm rừng Cúc Phương1,993,500
Cho thuê xe 7 chỗ Ninh Bình – Cúc Phương1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Nho Quan1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ Ninh Bình – Nho Quan – Hoà Bình1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Thanh Hoá1,246,500
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá )998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá )1,080,900
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Vinh3,429,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh )998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh )998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Vinh – Đồng Hới1,399,500
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới )1,143,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới )956,700
Cho thuê xe 7 chỗ Đồng Hới – Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới )1,225,800
Cho thuê xe 7 chỗ Đồng Hới – Đông Hà1,020,870
Cho thuê xe 7 chỗ Đông Hà – Huế1,080,900
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội -Thanh Hoá1,746,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Sầm sơn2,241,000
Cho thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi Cửa lò4,221,000

Ghi chú:
– Giá trên đã bao gồm xăng dầu, cầu phà, bến bãi và lương lái xe.
– Chưa bao gồm thuế VAT 10%.
– Áp dụng cho 2 chiều đi và về.
– Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm và giá xăng dầu thị trường.
– Giá trên chưa bao gồm: ăn nghỉ của lái xe (Nếu lái xe tự túc tính thêm 300.000đ), phí lưu đêm (nếu đi tỉnh và lưu đêm ở lại), chi phí phát sinh (nếu có) và Thuế VAT 10%.

Quý khách có thể đặt xe bằng các phương thức sau:
– Ký hợp đồng tại địa chỉ khách hàng
– Ký hợp đồng qua Email: [email protected]
– Ký hợp đồng tại địa chỉ Công Ty Du Lịch HaiAnhTour

Liên hệ:
Mọi thông tin chi tiết xin gọi về phòng điều hành để được tư vấn và báo giá nhanh nhất, chính xác nhất theo hành trình mà Quý khách có nhu cầu.
Điện thoại: 04.37680161
Điện thoại di động: 0915.000.8980913.61.1979
Địa chỉ: Số 20, nghách 2, ngõ 83, Nguyễn Khang, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.
VPGD: Căn hộ 2901, Tòa Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin chân thành cảm ơn và rất mong được sự hợp tác!

Để đảm bảo tốt nhất nhu cầu thuê xe của Quý khách, chúng tôi có các dòng xe và chủng loại xe cho thuê như sau:

– Cho thuê xe 4 chỗ: Toyota Camry, Toyota Vios, Toyota Altis, Honda Civic, Deawoo Lacetti, Deawoo Gentra, Nissan Sunny, Mazda 3s
– Cho thuê xe 7 chỗ: Toyota Fotuner, Toyota Innova G, Ford Everest, Isuzu HiLander, Huyndai Santafe, Toyota Land Cruiser
– Cho thuê xe 16 chỗ: Ford Transit, Mercedes Sprinter, Toyota Hiace
– Cho thuê xe 29 chỗ: Hyundai County, Isuzu Samco
– Cho thuê xe 35 chỗ: Huyndai Aero Town
– Cho thuê xe 45 chỗ: Hyundai Aero Hi Class, Hyundai Aero Space, Hyundai Universe
– Đặc Biệt chúng tôi còn cho thuê các loại xe VIP : Limosin 3 khoang, Bentley F.Spur V12, Mercerdes S500, Mercerdes E300, Mercerdes E280, Mercerdes E240, Mercerdes C200, Toyota Camry 3.5Q – 2.4G

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *