Khi cái lạnh bắt đầu kéo về thì cũng là lúc những chùm hoa trắng bé xíu vươn mình trỗi dậy mà bung nở

Khi cái lạnh bắt đầu kéo về thì cũng là lúc những chùm hoa trắng bé xíu vươn mình trỗi dậy mà bung nở

Khi cái lạnh bắt đầu kéo về thì cũng là lúc những chùm hoa trắng bé xíu vươn mình trỗi dậy mà bung nở

Khi cái lạnh bắt đầu kéo về thì cũng là lúc những chùm hoa trắng bé xíu vươn mình trỗi dậy mà bung nở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *