Trước hẻm là bãi cát và biển trắng xóa, cây xanh, những mảng màu đan xen nhau

Trước hẻm là bãi cát và biển trắng xóa, cây xanh, những mảng màu đan xen nhau

Trước hẻm là bãi cát và biển trắng xóa, cây xanh, những mảng màu đan xen nhau

Trước hẻm là bãi cát và biển trắng xóa, cây xanh, những mảng màu đan xen nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *