Đồn Cao được xây dựng trên đỉnh núi đá có độ cao khoảng 1200 m so với mực nước biển

Đồn Cao được xây dựng trên đỉnh núi đá có độ cao khoảng 1200 m so với mực nước biển

Đồn Cao được xây dựng trên đỉnh núi đá có độ cao khoảng 1200 m so với mực nước biển

Đồn Cao được xây dựng trên đỉnh núi đá có độ cao khoảng 1200 m so với mực nước biển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *