Con người như những chấm nhỏ màu sắc trong một khung cảnh toàn tuyết trắng, dày đặc và tinh khôi

Con người như những chấm nhỏ màu sắc trong một khung cảnh toàn tuyết trắng, dày đặc và tinh khôi

Con người như những chấm nhỏ màu sắc trong một khung cảnh toàn tuyết trắng, dày đặc và tinh khôi

Con người như những chấm nhỏ màu sắc trong một khung cảnh toàn tuyết trắng, dày đặc và tinh khôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *