Người ta nói cúc họa mi tinh khôi, loài hoa với những cánh trắng mỏng, mong manh, kiều diễm tựa nàng thơ

Người ta nói cúc họa mi tinh khôi, loài hoa với những cánh trắng mỏng, mong manh, kiều diễm tựa nàng thơ

Người ta nói cúc họa mi tinh khôi, loài hoa với những cánh trắng mỏng, mong manh, kiều diễm tựa nàng thơ

Người ta nói cúc họa mi tinh khôi, loài hoa với những cánh trắng mỏng, mong manh, kiều diễm tựa nàng thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *