Những dòng nước đổ từ trên cao xuống tụ lại tạo thành một hồ nước trong xanh với nước màu xanh ngọc bích

Những dòng nước đổ từ trên cao xuống tụ lại tạo thành một hồ nước trong xanh với nước màu xanh ngọc bích

Những dòng nước đổ từ trên cao xuống tụ lại tạo thành một hồ nước trong xanh với nước màu xanh ngọc bích

Những dòng nước đổ từ trên cao xuống tụ lại tạo thành một hồ nước trong xanh với nước màu xanh ngọc bích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *