Home / Bảng Giá / Bảng giá thuê xe du lịch 45 chỗ tại Hà Nội

Bảng giá thuê xe du lịch 45 chỗ tại Hà Nội

Đơn vị: VND

Lịch trìnhĐơn giá
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày1.500.000
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày1.700.000
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày1.900.000
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày2.100.000
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày11.500/km
Giá thuê xe 45 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến1.200.000

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 45 CHỖ ĐI MỘT SỐ TUYẾN

Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đồng Kỵ – Hà Nội2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Bát Tràng – Hà Nội2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Bà Chúa Kho – Hà Nội2,503,800
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Tây Phương – Hà Nội2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Chùa Trăm Gian – Hà Nội3,018,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Hà Nội2,644,200
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Đồng Mô – Hà Nội2,831,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Xuân Mai – Hà Nội2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Bút Tháp – Hà Nội2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Đồ sơn – Hà nội2,898,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Ninh bình – Hà nội2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hải phòng – Hà nội2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hạ long – Hà nội4,068,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Uông bí – Hà nội2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Quất lâm – Hà nội3,132,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Vinh3,600,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hải dương – Hà nội3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hà nam – Hà nội2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Hà Nội2,503,800
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Bút Tháp – Đông Hồ – Hà Nội2,644,200
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đông Hồ – Hà Nội2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Tam Đảo – Hà Nội3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Đậu (Thường Tín) – Hà Nội2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Trăm gian – Hà Nội2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Hương – Hà Nội2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội-Nội bài- Hà nội2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội- Nội bài – Hà nội & thăm 01 vòng thành phố2,691,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Cổ loa – Hà nội2,410,200
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái – Hà nội2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội2,831,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Ninh – Hà nội2,503,800
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Giang – Hà nội2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Chi Lăng2,761,200
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Lạng Sơn – Hà nội3,834,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lạng Sơn – Đồng Đăng – Lạng Sơn2,316,600
Cho thuê xe 45 chỗ Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Đồng Đăng – Hữu Nghị Quan2,176,200
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Thái Nguyên – Hà nội2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thái Nguyên – Hồ Núi Cốc2,293,200
Cho thuê xe 45 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Bắc Cạn – Hồ Ba Bể2,574,000
Cho thuê xe 45 chỗ Bắc Cạn – Phủ Thông2,316,600
Cho thuê xe 45 chỗ Phủ  Thông  – Chợ Rã – Hồ Ba Bể2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng  – Bắc Cạn2,831,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày2,781,000
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng – Phủ Thông2,737,800
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng – Hồ Ba Bể2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Cao Bằng – Hà nội7,344,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Hà Nội3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hoà Bình – Lòng hồ sông Đà – Hoà Bình2,269,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hoà Bình – Làng Mường Dao – Hoà Bình2,316,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hoà Bình – Ninh Bình2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – Ninh Bình – HN6,174,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội8,280,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – H. Nội3,951,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Mộc Châu – Hà nội5,472,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Hà nội8,046,000
Cho thuê xe 45 chỗ Sơn La – Điện Biên3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo5,121,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên6,057,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Điện Biên – Tây Trang – Điện Biên2,503,800
Cho thuê xe 45 chỗ Điện Biên – Lai Châu2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo – Lai Châu6,291,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng – Thác Bản Gốc – cao Bằng2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng – Pác Bó – Cao Bằng2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng – Trà Lĩnh (Biên giới ) – Cao Bằng2,644,200
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng – Lạng Sơn2,878,200
Cho thuê xe 45 chỗ Yên Bái – Tuyên Quang2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Tuyên Quang2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Thái Nguyên – Tuyên Quang – Hà Giang2,781,000
Cho thuê xe 45 chỗ Tuyên Quang – Hà Giang2,925,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Phúc Yên – Hà nội2,737,800
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Vĩnh Yên – Hà nội2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Việt Trì – Hà nội3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Đền Hùng – Hà Nội2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Phú Thọ – Hà nội2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Yên Bái – Hà nội4,536,000
Cho thuê xe 45 chỗ Yên Bái  – Lào Cai2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Yên Bái – Thái Nguyên2,878,200
Cho thuê xe 45 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Hà nội8,280,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lào Cai – Sa Pa – Lào cai2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Sa Pa – Hà nội9,216,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Bắc Hà2,410,200
Cho thuê xe 45 chỗ Lào Cai – Hà Giang2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lai Châu – Sa Pa3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ Lai Châu – Sa Pa – Lào Cai2,781,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lai Châu – Tuần Giáo – Điện Biên2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lai Châu – Điện Biên (Qua quốc Lộ 12)2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Phủ Lý – Hà nội2,691,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Nam Định – Hà nội2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ – Nam Định2,316,600
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh – Nam Định2,223,000
Cho thuê xe 45 chỗ Nam Định – Hải Phòng2,644,200
Cho thuê xe 45 chỗ Nam Định – Chùa Keo – Nam Định2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Ninh Bình2,691,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động2,410,200
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Động – Phát Diệm – Hà Nội3,483,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Đông – Đinh Lê – Hà Nội2,781,000
Cho thuê xe 45 chỗ Ninh Bình – Phát Diệm – Ninh Bình2,410,200
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Thăm rừng Cúc Phương – Hà Nội3,951,000
Cho thuê xe 45 chỗ Ninh Bình – Cúc Phương2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Nho Quan2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ Ninh Bình – Nho Quan – Hoà Bình2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Thanh Hoá2,925,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá )2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá )2,550,600
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Vinh – Hà nội7,344,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh )2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh )2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Vinh – Đồng Hới2,547,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới )2,691,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới )2,269,800
Cho thuê xe 45 chỗ Đồng Hới – Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới )2,878,200
Cho thuê xe 45 chỗ Đồng Hới – Đông Hà2,414,880
Cho thuê xe 45 chỗ Đông Hà – Huế2,550,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội -Thanh Hoá – Hà nội3,366,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Sầm sơn – Hà nội4,536,000
Cho thuê xe 45 chỗ từ Hà Nội đi Cửa lò – Hà nội9,216,000


Ghi chú:
– Giá trên đã bao gồm xăng dầu, cầu phà, bến bãi và lương lái xe.
– Chưa bao gồm thuế VAT 10%.
– Áp dụng cho 2 chiều đi và về.
– Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm và giá xăng dầu thị trường.
– Giá trên chưa bao gồm: ăn nghỉ của lái xe (Nếu lái xe tự túc tính thêm 300.000đ), phí lưu đêm (nếu đi tỉnh và lưu đêm ở lại), chi phí phát sinh (nếu có) và Thuế VAT 10%.

Quý khách có thể đặt xe bằng các phương thức sau:
– Ký hợp đồng tại địa chỉ khách hàng
– Ký hợp đồng qua Email: [email protected]
– Ký hợp đồng tại địa chỉ Công Ty Du Lịch HaiAnhTour

Liên hệ:
Mọi thông tin chi tiết xin gọi về phòng điều hành để được tư vấn và báo giá nhanh nhất, chính xác nhất theo hành trình mà Quý khách có nhu cầu.
Điện thoại: 04.37680161
Điện thoại di động: 0915.000.8980913.61.1979
Địa chỉ: Số 20, nghách 2, ngõ 83, Nguyễn Khang, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Để đảm bảo tốt nhất nhu cầu thuê xe của Quý khách, chúng tôi có các dòng xe và chủng loại xe cho thuê như sau:

– Cho thuê xe 4 chỗ: Toyota Camry, Toyota Vios, Toyota Altis, Honda Civic, Deawoo Lacetti, Deawoo Gentra, Nissan Sunny, Mazda 3s
– Cho thuê xe 7 chỗ: Toyota Fotuner, Toyota Innova G, Ford Everest, Isuzu HiLander, Huyndai Santafe, Toyota Land Cruiser
– Cho thuê xe 16 chỗ: Ford Transit, Mercedes Sprinter, Toyota Hiace
– Cho thuê xe 29 chỗ: Hyundai County, Isuzu Samco
– Cho thuê xe 35 chỗ: Huyndai Aero Town
– Cho thuê xe 45 chỗ: Hyundai Aero Hi Class, Hyundai Aero Space, Hyundai Universe
– Đặc Biệt chúng tôi còn cho thuê các loại xe VIP : Limosin 3 khoang, Bentley F.Spur V12, Mercerdes S500, Mercerdes E300, Mercerdes E280, Mercerdes E240, Mercerdes C200, Toyota Camry 3.5Q – 2.4G

About Haianhtour

Haianhtour xin gửi tới Quý Công ty lời chào, lời chúc sức khỏe và thành công! Chúng tôi chuyên phục vụ cho thuê xe các Hội thảo, Hội nghị cấp Quốc gia, Quốc tế, Tổ chức Phi chính phủ, các Hiệp hội, Cưới hỏi, các Dự án Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam… và họ đã trở thành những đối tác bền lâu của Haianhtour từ nhiều năm gần đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Cho thuê xe 7 chỗ Toyota Fortuner

Cho thuê xe tháng 7 chỗ Toyota Fortuner

33.000.000 VNĐ

Call Now Button