Bảng giá thuê xe du lịch 29 chỗ tại Hà Nội

Đơn vị: VND

Lịch trìnhĐơn giá
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ nội thành dưới 100km, thời gian 8 tiếng/ngày1.100.000
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình dưới 100km, thời gian 10 tiếng/ngày1.200.000
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 100-150km, thời gian 10 tiếng/ngày1.400.000
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình từ 150-200km, thời gian 10 tiếng/ngày1.600.000
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ theo lịch trình trên 200km, thời gian 12 tiếng/ngày8.500/km
Giá thuê xe 29 chỗ phục vụ đưa đón sân bay, thời gian 3 tiếng/chuyến850.000

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 29 CHỖ ĐI MỘT SỐ TUYẾN

Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đồng Kỵ – Hà Nội1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Bát Tràng – Hà Nội1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Bà Chúa Kho – Hà Nội1,602,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Tây Phương – Hà Nội1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Thầy – Chùa Trăm Gian – Hà Nội1,899,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Hà Nội1,683,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Sơn Tây – Đồng Mô – Hà Nội1,791,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Xuân Mai – Hà Nội1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Bút Tháp – Hà Nội1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Đồ sơn – Hà nội2,304,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Ninh bình – Hà nội2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hải phòng – Hà nội2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hạ long – Hà nội3,114,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Uông bí – Hà nội2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Quất lâm – Hà nội2,466,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Vinh2,790,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hải dương – Hà nội1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hà nam – Hà nội1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Hà Nội1,602,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Bút Tháp – Đông Hồ – Hà Nội1,683,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Làng Đông Hồ – Hà Nội1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Tam Đảo – Hà Nội1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Đậu (Thường Tín) – Hà Nội1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Trăm gian – Hà Nội1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chùa Hương – Hà Nội1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội-Nội bài- Hà nội1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội- Nội bài – Hà nội & thăm 01 vòng thành phố1,710,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Cổ loa – Hà nội1,548,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái – Hà nội1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội1,791,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Ninh – Hà nội1,602,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Bắc Giang – Hà nội1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Chi Lăng1,750,500
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Lạng Sơn – Hà nội2,952,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lạng Sơn – Đồng Đăng – Lạng Sơn1,494,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lạng Sơn – Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Đồng Đăng – Hữu Nghị Quan1,413,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Thái Nguyên – Hà nội1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thái Nguyên – Hồ Núi Cốc1,480,500
Cho thuê xe 29 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Bắc Cạn – Hồ Ba Bể1,642,500
Cho thuê xe 29 chỗ Bắc Cạn – Phủ Thông1,494,000
Cho thuê xe 29 chỗ Phủ  Thông  – Chợ Rã – Hồ Ba Bể1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng  – Bắc Cạn1,791,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày2,223,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng – Phủ Thông1,737,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng – Hồ Ba Bể1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Cao Bằng – Hà nội5,382,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Hà Nội1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hoà Bình – Lòng hồ sông Đà – Hoà Bình1,467,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hoà Bình – Làng Mường Dao – Hoà Bình1,494,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hoà Bình – Ninh Bình1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – Ninh Bình – HN4,572,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội6,030,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Hoà Bình – Mai Châu – Hoà Bình – H. Nội3,033,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Mộc Châu – Hà nội4,086,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Hà nội5,868,000
Cho thuê xe 29 chỗ Sơn La – Điện Biên1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo3,843,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên4,491,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Điện Biên – Tây Trang – Điện Biên1,602,000
Cho thuê xe 29 chỗ Điện Biên – Lai Châu1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Tuần Giáo – Lai Châu4,653,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng – Thác Bản Gốc – cao Bằng1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng – Pác Bó – Cao Bằng1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng – Trà Lĩnh (Biên giới ) – Cao Bằng1,683,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng – Lạng Sơn1,818,000
Cho thuê xe 29 chỗ Yên Bái – Tuyên Quang1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Tuyên Quang1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thái Nguyên – Tuyên Quang – Hà Giang2,223,000
Cho thuê xe 29 chỗ Tuyên Quang – Hà Giang1,845,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Phúc Yên – Hà nội1,737,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Vĩnh Yên – Hà nội1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Việt Trì – Hà nội1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Đền Hùng – Hà Nội1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Phú Thọ – Hà nội2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Yên Bái – Hà nội3,438,000
Cho thuê xe 29 chỗ Yên Bái  – Lào Cai1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Yên Bái – Thái Nguyên1,818,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thái Nguyên – Bắc Cạn1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Hà nội6,030,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lào Cai – Sa Pa – Lào cai1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Lào Cai – Sa Pa – Hà nội6,678,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Bắc Hà1,548,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lào Cai – Hà Giang2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lai Châu – Sa Pa1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lai Châu – Sa Pa – Lào Cai2,223,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lai Châu – Tuần Giáo – Điện Biên1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lai Châu – Điện Biên (Qua quốc Lộ 12)1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Phủ Lý – Hà nội1,710,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Nam Định – Hà nội1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ – Nam Định1,494,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh – Nam Định1,440,000
Cho thuê xe 29 chỗ Nam Định – Hải Phòng1,683,000
Cho thuê xe 29 chỗ Nam Định – Chùa Keo – Nam Định1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Ninh Bình1,710,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động1,548,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Động – Phát Diệm – Hà Nội2,709,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Tam Cốc – Bích Đông – Đinh Lê – Hà Nội2,223,000
Cho thuê xe 29 chỗ Ninh Bình – Phát Diệm – Ninh Bình1,548,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Thăm rừng Cúc Phương – Hà Nội3,033,000
Cho thuê xe 29 chỗ Ninh Bình – Cúc Phương1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Nho Quan2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ Ninh Bình – Nho Quan – Hoà Bình1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Thanh Hoá1,845,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá )1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá )1,629,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Vinh – Hà nội5,382,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh )1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh )1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Vinh – Đồng Hới2,061,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới )1,710,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới )1,467,000
Cho thuê xe 29 chỗ Đồng Hới – Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới )1,818,000
Cho thuê xe 29 chỗ Đồng Hới – Đông Hà1,550,700
Cho thuê xe 29 chỗ Đông Hà – Huế1,629,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội -Thanh Hoá – Hà nội2,628,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Sầm sơn – Hà nội3,438,000
Cho thuê xe 29 chỗ từ Hà Nội đi Cửa lò – Hà nội6,678,000

Ghi chú:
– Giá trên đã bao gồm xăng dầu, cầu phà, bến bãi và lương lái xe.
– Chưa bao gồm thuế VAT 10%.
– Áp dụng cho 2 chiều đi và về.
– Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm và giá xăng dầu thị trường.
– Giá trên chưa bao gồm: ăn nghỉ của lái xe (Nếu lái xe tự túc tính thêm 300.000đ), phí lưu đêm (nếu đi tỉnh và lưu đêm ở lại), chi phí phát sinh (nếu có) và Thuế VAT 10%.

Quý khách có thể đặt xe bằng các phương thức sau:
– Ký hợp đồng tại địa chỉ khách hàng
– Ký hợp đồng qua Email: [email protected]
– Ký hợp đồng tại địa chỉ Công Ty Du Lịch HaiAnhTour

Liên hệ:
Mọi thông tin chi tiết xin gọi về phòng điều hành để được tư vấn và báo giá nhanh nhất, chính xác nhất theo hành trình mà Quý khách có nhu cầu.
Điện thoại: 04.37680161
Điện thoại di động: 0915.000.8980913.61.1979
Địa chỉ: Số 20, nghách 2, ngõ 83, Nguyễn Khang, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.
VPGD: Căn hộ 2901, Tòa Vimeco CT4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin chân thành cảm ơn và rất mong được sự hợp tác!

Để đảm bảo tốt nhất nhu cầu thuê xe của Quý khách, chúng tôi có các dòng xe và chủng loại xe cho thuê như sau:

– Cho thuê xe 4 chỗ: Toyota Camry, Toyota Vios, Toyota Altis, Honda Civic, Deawoo Lacetti, Deawoo Gentra, Nissan Sunny, Mazda 3s
– Cho thuê xe 7 chỗ: Toyota Fotuner, Toyota Innova G, Ford Everest, Isuzu HiLander, Huyndai Santafe, Toyota Land Cruiser
– Cho thuê xe 16 chỗ: Ford Transit, Mercedes Sprinter, Toyota Hiace
– Cho thuê xe 29 chỗ: Hyundai County, Isuzu Samco
– Cho thuê xe 35 chỗ: Huyndai Aero Town
– Cho thuê xe 45 chỗ: Hyundai Aero Hi Class, Hyundai Aero Space, Hyundai Universe
– Đặc Biệt chúng tôi còn cho thuê các loại xe VIP : Limosin 3 khoang, Bentley F.Spur V12, Mercerdes S500, Mercerdes E300, Mercerdes E280, Mercerdes E240, Mercerdes C200, Toyota Camry 3.5Q – 2.4G

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *