Mùa đông, Fansipan là địa điểm lí tưởng để ngắm tuyết rơi ở Sapa đó!

Mùa đông, Fansipan là địa điểm lí tưởng để ngắm tuyết rơi ở Sapa đó!

Mùa đông, Fansipan là địa điểm lí tưởng để ngắm tuyết rơi ở Sapa đó!

Mùa đông, Fansipan là địa điểm lí tưởng để ngắm tuyết rơi ở Sapa đó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *