Bạn cũng đừng ngại ngần nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, nhắm mắt lại để nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng gió rì rào để chìm vào giấc ngủ ngắn không mộng mị, ưu phiền

Bạn cũng đừng ngại ngần nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, nhắm mắt lại để nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng gió rì rào để chìm vào giấc ngủ ngắn không mộng mị, ưu phiền

Bạn cũng đừng ngại ngần nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, nhắm mắt lại để nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng gió rì rào để chìm vào giấc ngủ ngắn không mộng mị, ưu phiền

Bạn cũng đừng ngại ngần nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, nhắm mắt lại để nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng gió rì rào để chìm vào giấc ngủ ngắn không mộng mị, ưu phiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *