Home / Thuê Xe Du Lịch

Thuê Xe Du Lịch

Cho thuê xe du lịch

Cho thuê xe 9 chỗ Ford Transit Dcar Limousine

cho thuê xe 9 chỗ Ford Transit Dcar Limousine

2.200.000 VNĐ

Read More »

Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Camry

Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Camry

1.400.000 VNĐ

Read More »

Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Altis

Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Altis

1.000.000 VNĐ

Read More »

Cho thuê xe 4 chỗ Deawoo Gentra

Cho thuê xe 4 chỗ Deawoo Gentra

900.000 VNĐ

Read More »

Cho thuê xe 4 chỗ Honda Civic

Cho thuê xe 4 chỗ Honda Civic

1.000.000 VNĐ

Read More »

Cho thuê xe 4 chỗ Deawoo Lacetti

Cho thuê xe 4 chỗ Deawoo Lacetti

900.000 VNĐ

Read More »

Cho thuê xe 4 chỗ Mazda 3s

Cho thuê xe 4 chỗ Mazda 3s

1.000.000 VNĐ

Read More »

Cho thuê xe 4 chỗ Nissan Sunny

Cho thuê xe 4 chỗ Nissan Sunny

900.000 VNĐ

Read More »

Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Vios

Cho thuê xe 4 chỗ Toyota Vios

900.000 VNĐ

Read More »

Cho thuê xe 7 chỗ Toyota Fortuner

Cho thuê xe 7 chỗ Toyota Fortuner

1.200.000 VNĐ

Read More »
Call Now Button