Nhìn từ xa, những lò gạch bỏ hoang này khiến ta liên tưởng như đang ở Ai Cập vậy

Nhìn từ xa, những lò gạch bỏ hoang này khiến ta liên tưởng như đang ở Ai Cập vậy

Nhìn từ xa, những lò gạch bỏ hoang này khiến ta liên tưởng như đang ở Ai Cập vậy

Nhìn từ xa, những lò gạch bỏ hoang này khiến ta liên tưởng như đang ở Ai Cập vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *