Băng tuyết phủ kín trên cành cây, đỉnh núi, trên những mái nhà và cả những con đường nhỏ quanh co

Băng tuyết phủ kín trên cành cây, đỉnh núi, trên những mái nhà và cả những con đường nhỏ quanh co

Băng tuyết phủ kín trên cành cây, đỉnh núi, trên những mái nhà và cả những con đường nhỏ quanh co

Băng tuyết phủ kín trên cành cây, đỉnh núi, trên những mái nhà và cả những con đường nhỏ quanh co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *