Cánh đồng hoa cải vàng đang “nổi rần rần” vào mỗi mùa đông ở Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Cánh đồng hoa cải vàng đang "nổi rần rần" vào mỗi mùa đông ở Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Cánh đồng hoa cải vàng đang “nổi rần rần” vào mỗi mùa đông ở Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Cánh đồng hoa cải vàng đang “nổi rần rần” vào mỗi mùa đông ở Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *