Vĩnh Hy nằm cách trung tâm Tp Phan Rang – Tháp Chàm 42km theo hướng Đông Bắc

Vĩnh Hy nằm cách trung tâm Tp Phan Rang – Tháp Chàm 42km theo hướng Đông Bắc

Vĩnh Hy nằm cách trung tâm Tp Phan Rang – Tháp Chàm 42km theo hướng Đông Bắc

Vĩnh Hy nằm cách trung tâm Tp Phan Rang – Tháp Chàm 42km theo hướng Đông Bắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *