Sapa bỗng chuyển mình đổi thay, khoác lên mình tấm áo mây mù trắng xóa

Sapa bỗng chuyển mình đổi thay, khoác lên mình tấm áo mây mù trắng xóa

Sapa bỗng chuyển mình đổi thay, khoác lên mình tấm áo mây mù trắng xóa

Sapa bỗng chuyển mình đổi thay, khoác lên mình tấm áo mây mù trắng xóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *